ACE Puhastus väärtustab ja  hindab:

  • Tellija soovidega arvestamist ja koostöövalmidust.
  • Professionaalsust ja kogemusi.
  • Tähtaegadest ja lubadustest kinnipidamist.