ACE Puhastus teostab igat tüüpi toitlustusasutuste köökide süvapuhastust. Toitlustusasutustes pööratakse puhtusele ja hügieenile väga suurt tähelepanu, sest seal toimub toiduainete valmistamine ja tarbimine, mis nõuab sanitaarnõuetele vastamist. Samuti tuleb ka suurköökide ventilatsiooni- ja kubusüsteemid korras ja rasvavabad hoida, sest regulaarne puhastus ja hooldus tagab kindla tuleohutuse. Teie toitlustusasutust külastav klient tunneb end mõnusalt ja turvaliselt.

Selleks, et pakkuda klientidele maitsvat kõhutäidet tuleb hoida köök korras ja õhk puhas, parimad road sünnivad heast toorainest ja puhtast keskkonnast! Regulaarselt spetsialistide poolt hooldatud ja puhastatud köök ja ventilatsioonisüsteemid väldivad probleeme Terviseameti ja Päästeametiga.