ACE Puhastuse ehitus- ja remondijärgse koristuse eesmärk on anda puhtad ja esinduslikud ruumid üle pärast remondi- ja ehitustööde valmimist. Koristustööde käigus puhastatakse kõik ehitusel või remondil tekkinud tolm ja ehituspraht. Koristustööde käigus jälgivad väljaõppe saanud töötajad, et ei tekitataks pindadele kriime ega kahjusid, vajadusel kaitstakse kattematerjaliga.