ACE Puhastus aitab teil teostada lumekoristust katustelt, rõdudelt, parklatest, kõnni- ja sissesõiduteedelt ning muudelt lumega kaetud aladelt. Krõbeda külma ja lumerohke talve ajal on sageli korteri- ja majaomanikud hädas katuseräästaisse tekkivate jääpurikatega ning lumekoristuse ja selle äraveoga. Samuti vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud heakorra eeskirjale tuleb kõikidel kinnistuomanikel oma krundiga piirnevad kõnniteed lumest puhastada ja libedus tõrjuda.

ACE Puhastus  soovitab lumekoristust ja purikatõrjet katustelt majaomanikel ja –haldajatel, sest lumi tuleb katustelt õigeaegselt ära koristada, kuna selle kogunemisel muutub lumi raskemaks ning katuse sissekukkumise või deformeerumise oht suureneb. Lume raskuse all sissekukkunud katust ja ka sellest tingitud kahjustusi hoonele ja varale kodu- ja varakindlustus reeglina ei hüvitata.
Lisaks lumbele tuleb tähelepanu pöörata ka räästaisse tekkivatele jääpurikatele, mis sula saabudes ohustavad kõnniteel liiklejaid. Vihmavee rennide ja katuse remondi, või lausa välja vahetamise vältimiseks on õigeaegne spetsialistide tellimine tunduvalt soodsam. ACE Puhastus puhastab Teie katuse liigsest lumest ja jääpurikatest kiirelt ning turvaliselt. Töid teostame nii ühekordse kokkuleppena kui ka pikaajalise hoolduslepingu alusel.

ACE Puhastus soovitab mehitatud lumekoristust  juhul, kui on tarvis teostada väiksemate territooriumite (näiteks kõnniteed, käigurajad, väiksemad platsid) koristamist. Lumekoristust teostame vastavalt kliendi soovidele ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud heakorra eeskirjadele. Vajadusel pakume lume äravedu ja teeme libeduse tõrjet.

ACE Puhastus soovitab mehhaniseeritud lumekoristust  suuremate territooriumite korral. Kasutades eritehnikat tööde teostamiseks, pakume mehhaniseeritud lumekoristust hoovidest, suurematelt platsidelt ja parklatest ning kõnniteedelt.

Töid teostame nii ühekordse kokkuleppena kui ka pikaajalise hoolduslepingu alusel.