• Kolimiseelne- järgne puhastustöö
  • Basseinide puhastus
  • Saunade puhastamine
  • Kahhelplaatide vuugivahede puhastus
  • Avarii, uputus järgsed koristused
  • Ventilatsiooniavade, -torude puhastus
  • Nätsuplekkide eemaldamine
  • Fassaadide pesu